Warning: Creating default object from empty value in /homepages/4/d608119609/htdocs/plugins/system/modulesanywhere/helper.php on line 377
Z życia szkoły
Start Z życia szkoły
Z życia szkoły
Zaproszenie

zaproszenie

 
Projekty edukacyjne z chemii

Projekty edukacyjne z chemii.

1.     Pomysły na projekty.

      Inspiracją do realizacji projektów edukacyjnych z chemii były oczekiwania i zainteresowania młodzieży związane z praktycznym zastosowaniem chemii.

2.     Jakie projekty były realizowane i przez kogo?

 Projekt I ,, Kolorowy świat chemii’ zrealizowany był przez: Kamilę Kmiecik, Gabrielę Woźniak, Agatę Zabrzeńską, Annę Zelek, Patrycję Cięciwę.

Projekt II:,, Rozcieńczanie a zmysł węchu- eksperymenty w nanoskali” realizowali Katarzyna Halibożek, Edyta Rużyło, Łukasz Piwowar, Karolina Kornaś, Aneta Nieć.

Projekt III:,, Jak odżywiali się nasi pradziadowie dawniej a jak odżywiamy się dzisiaj my” realizowali Paweł Czech, Jakub Batorski, Natalia Holik, Sylwia Kender, Kamila Kanownik. 

       3. Jakie były cele projektu?

      Cele projektu: ustalono podczas spotkania młodzieży z nauczycielem chemii, w oparciu
o podstawę programową i zainteresowania uczniów.

ü  zaszczepienie w uczniach zainteresowania otaczającym światem
i przyrodą;

ü  poznanie barwników do tkanin i barwników spożywczych, skali pH, wskaźników

ü  poznanie charakterystycznych upraw i potraw naszego regionu, prawdziwego i zdrowego żywienia, piramidy zdrowia

ü  poznanie zapachów różnych przypraw ziół

ü  kształcenie umiejętności rozpoznawania substancji po zapachu- wykorzystanie narządów węchu 

ü  wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych;

ü  kształtowanie potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji,
ich porównywania, weryfikacji pod względem prawdziwości, przydatności
.

        4. W jaki sposób powołano uczniowskie zespoły projektowe?

      Zespoły projektowe zostały powołane podczas spotkania  z nauczycielem chemii, który zapoznał zebranych z propozycją szkolnych projektów edukacyjnych z zakresu chemii.   Uczniowie w trakcie tego spotkania mogli zaproponować również inne  tematy  projektów, które chcieliby zrealizować.  Młodzież  dobrowolnie formowała grupy, kierując się zainteresowaniami i umiejętnościami oraz sympatią. W roku szkolnym 2011/2012 zostaną zrealizowane 3 projekty edukacyjne warto zaznaczyć, że jeden z projektów będzie łączył się z działaniami  harcerzy a jednocześnie uczniów klasy II,  którzy przystąpili do działań ogólnopolskich ZHP w ramach Projektu Rok Regionów.

          5. W jaki sposób ustalono zasady współpracy w grupie?

      Zasady pracy w grupie ustalili uczniowie wspólnie z nauczycielem. Każdy z zespołów pracował według wcześniej zatwierdzonego i przyjętego harmonogramu zadań.

6. Monitorowanie pracy uczniów.

      Monitorowanie pracy uczniów odbywało się podczas spotkań z nauczycielem prowadzącym z dana grupa uczniów/ na początku co tydzień później co dwa tygodnia/. Uczniowie przedstawiali poszczególne etapy działań, otrzymywali niezbędne wskazówki od nauczyciela – opiekuna. Najciekawsze wytwory swoich działań, doświadczeń młodzież zaprezentowała podczas Szkolnego Pikniku, który odbył się 11.06.2012r.

7. Dokumentacja prac nad projektem.

      Wyniki pracy uczniów zostały opisane, utrwalone w formie elektronicznej, papierowej, w formie zdjęć , albumów, notatek prasowych do lokalnego pisma Czasu Czchowa, na stronie internetowej rokregionowzhp.pl

           8. Sprawozdanie z realizacji projektów.

Uczniowie chcieli przekonać się, że chemia to nauka, której osiągnięcia wykorzystuje się wżyciu codziennym. Uczniowie wychodząc poza podstawę programową zgłębiali wiedzę i badali czy chemia może być nauką przyjemną  i pełną pasji. Podczas pracy nad projektami uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, spotkaniach   z paniami w Czchowskim Kole Gospodyń, przeprowadzali wywiady, poszukiwali informacji w różnych źródłach. Podczas, tych działań uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim  praktyczną. Te działania pozwoliły uczniom na poszukiwania, wnioskowania i samodzielne dochodzenie do wiedzy przy wsparciu opiekuna projektu.                                                                                                                                                                

W ramach projektów  ,,Kolorowy świat chemii’’ uczniowie badali zachowanie wskaźników w obecności różnych substancji spotykanych w domu, kuchni, łazience, poznali skalę pH, pracowali z pehametrem,  uczestniczyli w warsztatach farbowania tkanin , poznawali historie barwienia tkanin , rodzaje  barwników. W ramach projektu  ,,Rozcieńczanie a zmysł węchu- eksperymenty w nanoskali’’  Zaproponowane projekty pozwoliły uświadomić uczniom, że w życiu codziennym spotykamy mnóstwo  substancji  chemicznych, które rozpoznajemy  za pomocą  różnych  zmysłów:  wzroku, dotyku, węchu.  W trakcie pracy nad projektem II uczniowie   rozpoznawali   substancje  po zapachu uczestniczyli w warsztatach rozpoznawania substancji po zapachu , dowiedzieli się również  jak pozyskuje się olejki eteryczne i jak można stworzyć swój ulubiony zapach perfum.   Kolejny projekt realizowany przez uczniów nosił nazwę :  Jak odżywiali się nasi pradziadowie a jak odżywiamy się dzisiaj my?,  młodzież mogła spotkać się z chemią na innych  niż na co dzień płaszczyznach. Projekt  ten powiązaliśmy z  innymi  zadaniami  realizowanymi w ramach ogólnopolskiego projektu Związku Harcerstwa Polskiego  Roku Regionów . Głównym celem  tych  działań uczniów było więc  odkrywanie naszego regionu i jego największego bogactwa. Wybraliśmy zadania z trzech sfer : kulinaria, miejsca i historia.  Poszukiwaliśmy  smaków naszego regionu , charakterystycznych  potraw i  upraw / fasoli piękny  Jaś, śliwki węgierki/. Wzięliśmy również udział w działaniu popularyzującym  regionalna kuchnie , atrakcje turystyczne  oraz miejsca symbole naszego regionu.  Młodzież  zbierała  tradycyjne  receptury na  potraw, przepisy na ciasto chlebowe  itd. Pozyskane informacje  pozwoliły na  opracowała  prezentacji multimedialnych.

 
Życie kulturalne

Wystawa prac plastycznych Henryka Bicz Święcickiego.

 

Ponieważ jesteśmy kulturalni, poszliśmy dziś do MOK-u obejrzeć wystawę prac plastycznych Wrocławianina,  Henryka Bicz Święcickiego pt. : ” Wielcy kompozytorzy”.

Mogliśmy podziwiać zbiory związane z Fryderykiem Szopenem, Beethovenem, Lisztem czy Wagnerem. Nie wszyscy jesteśmy miłośnikami akurat takiego gatunku muzyki, ale obrazy zrobiły na nas wrażenie.

Autor wystawy jest niezwykle ciekawą osobowością- to człowiek wielu pasji.

Dlaczego Jemu się chce chcieć a nam nie zawsze? Musimy nad tym pomyśleć.

                                                                           Wasz Redaktor

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5
Start Z życia szkoły