Warning: Creating default object from empty value in /homepages/4/d608119609/htdocs/plugins/system/modulesanywhere/helper.php on line 377
Projekty edukacyjne z chemii
Start Z życia szkoły Akademie i uroczystości Projekty edukacyjne z chemii
Projekty edukacyjne z chemii

Projekty edukacyjne z chemii.

1.     Pomysły na projekty.

      Inspiracją do realizacji projektów edukacyjnych z chemii były oczekiwania i zainteresowania młodzieży związane z praktycznym zastosowaniem chemii.

2.     Jakie projekty były realizowane i przez kogo?

 Projekt I ,, Kolorowy świat chemii’ zrealizowany był przez: Kamilę Kmiecik, Gabrielę Woźniak, Agatę Zabrzeńską, Annę Zelek, Patrycję Cięciwę.

Projekt II:,, Rozcieńczanie a zmysł węchu- eksperymenty w nanoskali” realizowali Katarzyna Halibożek, Edyta Rużyło, Łukasz Piwowar, Karolina Kornaś, Aneta Nieć.

Projekt III:,, Jak odżywiali się nasi pradziadowie dawniej a jak odżywiamy się dzisiaj my” realizowali Paweł Czech, Jakub Batorski, Natalia Holik, Sylwia Kender, Kamila Kanownik. 

       3. Jakie były cele projektu?

      Cele projektu: ustalono podczas spotkania młodzieży z nauczycielem chemii, w oparciu
o podstawę programową i zainteresowania uczniów.

ü  zaszczepienie w uczniach zainteresowania otaczającym światem
i przyrodą;

ü  poznanie barwników do tkanin i barwników spożywczych, skali pH, wskaźników

ü  poznanie charakterystycznych upraw i potraw naszego regionu, prawdziwego i zdrowego żywienia, piramidy zdrowia

ü  poznanie zapachów różnych przypraw ziół

ü  kształcenie umiejętności rozpoznawania substancji po zapachu- wykorzystanie narządów węchu 

ü  wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych;

ü  kształtowanie potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji,
ich porównywania, weryfikacji pod względem prawdziwości, przydatności
.

        4. W jaki sposób powołano uczniowskie zespoły projektowe?

      Zespoły projektowe zostały powołane podczas spotkania  z nauczycielem chemii, który zapoznał zebranych z propozycją szkolnych projektów edukacyjnych z zakresu chemii.   Uczniowie w trakcie tego spotkania mogli zaproponować również inne  tematy  projektów, które chcieliby zrealizować.  Młodzież  dobrowolnie formowała grupy, kierując się zainteresowaniami i umiejętnościami oraz sympatią. W roku szkolnym 2011/2012 zostaną zrealizowane 3 projekty edukacyjne warto zaznaczyć, że jeden z projektów będzie łączył się z działaniami  harcerzy a jednocześnie uczniów klasy II,  którzy przystąpili do działań ogólnopolskich ZHP w ramach Projektu Rok Regionów.

          5. W jaki sposób ustalono zasady współpracy w grupie?

      Zasady pracy w grupie ustalili uczniowie wspólnie z nauczycielem. Każdy z zespołów pracował według wcześniej zatwierdzonego i przyjętego harmonogramu zadań.

6. Monitorowanie pracy uczniów.

      Monitorowanie pracy uczniów odbywało się podczas spotkań z nauczycielem prowadzącym z dana grupa uczniów/ na początku co tydzień później co dwa tygodnia/. Uczniowie przedstawiali poszczególne etapy działań, otrzymywali niezbędne wskazówki od nauczyciela – opiekuna. Najciekawsze wytwory swoich działań, doświadczeń młodzież zaprezentowała podczas Szkolnego Pikniku, który odbył się 11.06.2012r.

7. Dokumentacja prac nad projektem.

      Wyniki pracy uczniów zostały opisane, utrwalone w formie elektronicznej, papierowej, w formie zdjęć , albumów, notatek prasowych do lokalnego pisma Czasu Czchowa, na stronie internetowej rokregionowzhp.pl

           8. Sprawozdanie z realizacji projektów.

Uczniowie chcieli przekonać się, że chemia to nauka, której osiągnięcia wykorzystuje się wżyciu codziennym. Uczniowie wychodząc poza podstawę programową zgłębiali wiedzę i badali czy chemia może być nauką przyjemną  i pełną pasji. Podczas pracy nad projektami uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, spotkaniach   z paniami w Czchowskim Kole Gospodyń, przeprowadzali wywiady, poszukiwali informacji w różnych źródłach. Podczas, tych działań uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim  praktyczną. Te działania pozwoliły uczniom na poszukiwania, wnioskowania i samodzielne dochodzenie do wiedzy przy wsparciu opiekuna projektu.                                                                                                                                                                

W ramach projektów  ,,Kolorowy świat chemii’’ uczniowie badali zachowanie wskaźników w obecności różnych substancji spotykanych w domu, kuchni, łazience, poznali skalę pH, pracowali z pehametrem,  uczestniczyli w warsztatach farbowania tkanin , poznawali historie barwienia tkanin , rodzaje  barwników. W ramach projektu  ,,Rozcieńczanie a zmysł węchu- eksperymenty w nanoskali’’  Zaproponowane projekty pozwoliły uświadomić uczniom, że w życiu codziennym spotykamy mnóstwo  substancji  chemicznych, które rozpoznajemy  za pomocą  różnych  zmysłów:  wzroku, dotyku, węchu.  W trakcie pracy nad projektem II uczniowie   rozpoznawali   substancje  po zapachu uczestniczyli w warsztatach rozpoznawania substancji po zapachu , dowiedzieli się również  jak pozyskuje się olejki eteryczne i jak można stworzyć swój ulubiony zapach perfum.   Kolejny projekt realizowany przez uczniów nosił nazwę :  Jak odżywiali się nasi pradziadowie a jak odżywiamy się dzisiaj my?,  młodzież mogła spotkać się z chemią na innych  niż na co dzień płaszczyznach. Projekt  ten powiązaliśmy z  innymi  zadaniami  realizowanymi w ramach ogólnopolskiego projektu Związku Harcerstwa Polskiego  Roku Regionów . Głównym celem  tych  działań uczniów było więc  odkrywanie naszego regionu i jego największego bogactwa. Wybraliśmy zadania z trzech sfer : kulinaria, miejsca i historia.  Poszukiwaliśmy  smaków naszego regionu , charakterystycznych  potraw i  upraw / fasoli piękny  Jaś, śliwki węgierki/. Wzięliśmy również udział w działaniu popularyzującym  regionalna kuchnie , atrakcje turystyczne  oraz miejsca symbole naszego regionu.  Młodzież  zbierała  tradycyjne  receptury na  potraw, przepisy na ciasto chlebowe  itd. Pozyskane informacje  pozwoliły na  opracowała  prezentacji multimedialnych.

 
Start Z życia szkoły Akademie i uroczystości Projekty edukacyjne z chemii